Tag Archives: sammy farha

  • Sammy Farha breezes to third WSOP bracelet

    June 17, 2010