Tag Archives: Garry Kasparov

  • Poker harder than chess, says Kasparov

    February 1, 2010